Půjčky na směnku

Půjčky na směnku jsou v současné době asi tím nejoblíbenějším “finančním produktem,” se kterým se můžete v této oblasti setkat.

A proč jsou půjčky na směnku tak oblíbené?

Jde zejména o to, že po žadateli (dlužník, příjemce směnky) je požadováno velice malé množství informací, které musí při žádosti uvádět. Žadatel pak podepisuje samozřejmě smlouvu, ale také danou směnku, na které je uvedená požadovaná částka.

Půjčky na směnku jsou tedy velice oblíbené pro svou dostupnost, jednoduchost a rychlost. Směnka je obecně obchodovatelným cenným papírem, který vlastně slouží k domáhání se majitelem po dlužníkovi na zaplacení peněžní částky, která je uvedena směnce, a to na konkrétním místě a v konkrétním stanoveném čase. Je to tedy úvěrový a platební nástroj, který tvoří jakýsi vztah mezi věřitelem a dlužníkem.

Půjčky na směnku jsou v drtivé většině NEÚČELOVÉ, takže nemusíte uvádět žádný důvod, proč si půjčku berete. U většiny ostatních půjček, zejména u půjček u bankovních společností totiž musíte uvést, za jakým účelem si budete peníze půjčovat. Při podepisování směnky se uvádí několik hlavních věcí, které zde musí ze zákona být, aby byla směnka platná. Jedná se například o:

  • přikázání zaplacení dané částky
  • údaj, že se jedná o směnku
  • adresa a jméno daného dlužníka
  • údaje o splatnosti
  • údaje o místě, kde dojde k zaplacení směnky
  • jméno věřitele
  • místo a datum vystavení směnky
  • podpisy

Půjčky na směnku zajišťuje svému majiteli (věřiteli) několik nesporných výhod. Jde zejména o to, že je částka uvedená na směnce VYMAHATELNÁ. Jednoduše nastoupíte k soudu a během několika chvil byste měli mít vyhráno.Vymáhání směnky probíhá tedy nejčastěji u rozhodčího řízení nebo právě u soudu. Soud tedy pak vynese rozsudek a většinou má dlužník tři dny na zaplacení dané částky a samozřejmě také na zaplacení nákladů, které byly spojené se soudem.

Jestliže se takto nestane, tak můžete využít různých způsobů vymáhání, jakými jsou například exekutor a tak podobně.

Designed for Penny Stocks in Collaboration with Corporate Office and Business Directory and College Textbooks